Transactional Email چیست؟

Transactional Email که معنی لغوی آن ایمیل های تبادلی است یکی از کارهایی است که در بازاریابی ایمیلی انجام می شود و در این مطلب با این موضوع در انجام بازاریابی اینترنتی بیشتر آشنا می شوید.

این مطلب را به اشتراک بگذار

Pages: 1 2

WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر