مدیرعامل ساتراپ دینا: نیروی کار ماهر زیاد نیست

در بحث نیروی کار به دلیل ضعفی که در نظام آموزش عالی وجود دارد عملاً نیروی انسانی متخصصی از دانشگاه ها بیرون نمی آید و این افراد وقتی وارد مجموعه کار می شوند تازه کارآموزی و به نوعی درس آموزی شان آغاز می شود. بنابراین نیروی کار ماهر زیاد نیست .

Learn More
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر