چه کلماتی را در تبلیغات بکار نبریم؟

عباراتی همچون رکود اقتصادی، بیکاری، تعطیلی شرکت ها، افرادی که خانه هایشان را از دست می دهند و…؛ باعث شد که بسیاری از مصرف کنندگان نسبت به شرکت ها بی اعتماد شوند. فقدان اعتماد مشتریان، نیازمند تبلیغاتی مستقیم و صادقانه است تا بتوان امنیت محیط بازار را از نو برقرار کرد.

Learn More
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر