Posts Tagged "کسب و کار"

شروع کسب و کار در حوزه علوم انسانی – بخش ۴

علاقه مندان به شروع کسب و کار در حوزه علوم انسانی که این مطالب ویدئویی را دنبال می کنند، در سه بخش پیشین مباحث مطرح شده توسط مدرس این دوره آموزشی را شنیده و فراگرفته اند. در این نوشتار چهارمین بخش مباحث « شروع کسب و کار در حوزه علوم انسانی » را پی می گیریم. با ما همراه باشید.   گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش...

Learn More