با کادر های استاندارد آگهی آشنا شویم

پس از انتخاب روزنامه مورد نظر، انتخاب کادر های استاندارد آگهی و صفحه مناسب حائز اهمیت می باشد. مثلاً کادر مناسب آگهی های استخدام و … با توجه به متن مورد نیاز شما تعیین می شود ولی در مورد آگهی های تجاری و فروش محصول، کادر مناسب باید در اندازه 4/1 یا 2/1 صفحه روزنامه باشد

Learn More
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر