مدیریت چرخه عمر محصول چیست؟

مدیریت چرخه عمر محصول استفاده از استراتژی‌های مختلف برای کمک به روبرو شدن با این چالش‌ها و کسب اطمینان از این موضوع است که محصول در هر مرحله از چرخه عمر خودش که وارد شود، تولیدکننده با استفاده از آن استراتژی‌ها قادر به حداکثر کردن سود یا میزان فروش برای محصول خودش هست.

Learn More
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر