Posts Tagged "پول"

چهار عاملی که نشانه زمان مناسب برای ترک مذاکره هستند

در این نوشته مواردی را شرح می‌دهیم که می‌تواند در صورت احساس عدم رسیدن به نتیجه مذاکره، برای پیشگیری و کم کردن از میزان ضرر و زیان و ارزیابی مؤثر برای تعیین زمان مناسب ترک مذاکره به شما کمک کند. از جمله این موارد می توان تضاد فرهنگی، نشانه‌هایی از بدرفتاریو… اشاره کرد .

Learn More

پول مجازی بیت‌کوین چیست؟

بیت‌کوین‌ها، به معنای انتزاعی‌شان، پول کامل و بی‌عیب‌اند. آن‌ها، بی‌نام‌ونشان‌اند، در برابر مرزهای ملی و بهای انتقال وجه، ایمن‌اند.ذخیره‌شان قابل کنترل و پیش‌بینی‌ست: تعداد بیت‌کوین‌ها افزایشی را الگوریتمی ساده کنترل می‌کند.

Learn More