نقش بازاریابی در پذیرش محصول جدید

بازاریابی نقش‌های متعددی در سازمان دارد. ایجاد آگاهی، حفظ و نگهداری از اعتبار و ارزش برند، توجه به مشتریان و نیازهای آن‌ها برخی از نقش‌های حیاتی است که پس از شکل گرفتن سازمان و آماده شدن آن ارزش و اهمیت پیدا می‌کند. اما مهم‌ترین نقش بازاریابی به موفقیت رساندن پذیرش محصول جدید می باشد.

Learn More
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر