Posts Tagged "پارک تخصصی علم و فناوری"

گرمدره، قلب تپنده فناوری کشور شد

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد غرب تهران، وسعت این پارک تخصصی که در منطقه گرمدره قراردارد ، ٢۴ هکتار است و در کیلومتر ٢۶ آزادراه تهران – کرج قرارگرفته و بیش از ١٧ هزار مترمربع زیربنا دارد. با این فعالیت فرهنگی گرمدره، قلب تپنده فناوری کشور شد

Learn More