یک طرح بازاریابی داخلی چگونه توسعه‌یافته و اجرا می‌شود؟

بازاریابی داخلی یکی از پیچیده‌ترین انواع بازاریابی است که تاکنون موردبررسی قرارگرفته است. این رویکرد از بازاریابی شامل تولید پیام‌های اقناعی و آموزنده‌ای است که با هر بخش و هر یک از کارکنان آن بخش‌ها ارتباط برقرار کرده و در ذهن آن‌ها طنین‌انداز می شود. این روش مراحلی دارد که ذکر می شود.

Learn More
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر