Posts Tagged "واردات"

نقش صادرات در رشد و توسعه اقتصادی

ضمن گرامیداشت روز ملی صادرات (بیست و نهم مهر ماه )، در این نوشته سعی داریم به بررسی صادرات در رشد و توسعه اقتصادی کشورمان بپردازیم.
در اصطلاح؛ صادرات به معنای ارتباط با بازارهای خارجی و تقاضای خارجیان برای کالاهای داخلی است و واردات نیز تقاضای ما برای کالاهای خارجی می باشد.

Learn More