Posts Tagged "همشهری"

آشنایی با روزنامه ها (همشهری)

روز بیست و چهارم آذر ماه سال ۱۳۷۱ در روز ولادت حضرت زهرا (س) روزنامه ای پا به عرصه حیات گذاشت که به تایید اغلب کارشناسان، به اتکاء نو آوری های همه جانبه توانست یک نقطه عطف در تاریخ روزنامه نگاری حرفه ای ایران باشد.

Learn More