Posts Tagged "هشتگ‌ها"

ادغامی هوشمندانه تبلیغات آفلاین و آنلاین

امروزه در دوره‌ای از تبلیغات هستیم که تبلیغات آفلاین با رویکرد جدید در جریان است به طوری‌ که نقش بسیار مهمی را در بازاریابی مدرن بازی می‌کند. اما این باز تعریف از تبیلغات سنتی، مدیون یک ادغام است آن هم ادغام تبلیغات آفلاین و آنلاین که در شیوه‌های متنوعی در جامعه و بازاریابی نمود پیدا می‌کند.

Learn More