Posts Tagged "نویسندگی"

رسالت ها، مسؤولیت ها و نیازهای روابط عمومی ها

در دنیای امروز فعالیت روابط عمومی ها صرفاً اطلاع سانی و خبر رسانی نیست بلکه روابط عمومی پویا علاوه بر انجام هر چه علمی تر و تخصصی تر وظایف و مسؤولیت های سنتی خود، مهم ترین وظیفه و مسؤولیت خویش را جامعه شناختی، جهان شناسی و تحقیق در سطح جامعه می داند.

Learn More

نکات کلیدی در خصوص حرفه نویسندگی – بخش اول

نوشتن و نویسندگی کاری است که اکثر مردم به آن نیاز پیدا می کنند. نویسندگی در مراحل حرفه ای مثل همه کارها، دارای اصول و قوانینی است که رعایت آن ها برای هر نویسنده ای ضروری است. بخش اول این اصول و قوانین را با عنوان نکات کلیدی در خصوص حرفه نویسندگی در این نوشتار می خوانیم.

Learn More

نویسنده از نظر آلبرت کامو

آلبرکامو:  نویسنده در همان قدم نخست باید بداند که چه مسیری را برگزیده است و در چه راهی قدم می‎نهد. هدف از نویسندگی تفریح نباید باشد و با بی‎دردی نباید آغاز شود نویسندگان موفق درد اجتماع را بر دوش خود داشتند. نویسنده در برابر اجتماع مسئول است.  نویسنده نمی‎تواند شاهد و تماشاچی باشد. اگر ظلم و نابرابری را مشاهده نمود باید بایستد و از حق مردم دفاع کند. کامو درباره نویسندگان پیش از خود می‎نویسد و معتقد است: «برخی از هنرمندان دورن گذشته ممکن بود دست کم در برابر زور و استبداد سکوت کنند. اما نیروهای امروزه به راه تکامل رفته‎اند و در برابر آن‎‎ها سکوت و حتی بی طرفی درست نیست. باید تکلیف خود را معین کرد یا با آن‎ها بود یا در برابر آن‎ها. با این مقدمه من در صف مخالف آنان قرار دارم. اما این نکته به معنی انتخاب نقش راحت شاهد نیست. منظور این است که ما باید دوران خود را آن‎چنان که هست...

Learn More