روابط عمومی تجاری چیست؟

روابط عمومی تجاری در عرصه ای تنگ از رقابت و ضرورت همراه شدن با رویدادهای روز قرار دارد. در جایی که روابط عمومی هایی که حوزه فعالیتشان سیاسی یا فرهنگی است، رقابت جایی اساسی در برنامه هایشان ندارد. روابط عمومی ها در حوزه فرهنگی و سیاسی عمدتاً در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مستقر هست

Learn More

خصوصیات شخصیتی تأثیرگذار بر رفتار خرید مصرف‌کننده کدامند؟– بخش دوم

در بخش اول از این مطلب به برخی از خصوصیات شخصیتی تأثیرگذار بر رفتار خرید مصرف‌کننده و تاثیر آن بر بازاریابی و فروش محصول اشاره کردیم که عبارتند از سبک زندگی و هویت اجتماعی. در این بخش نیز بقیه این خصوصیات یعنی نقش‌های خانوادگی، گروه‌های مرجع، طبقه اجتماعی و … را بیان می کنیم .

Learn More
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر