Posts Tagged "مشتری مداری"

مشتری مداری، باید در اولویت شرکت های بیمه قرار گیرد

مشتری مداری، باید در اولویت شرکت های بیمه قرار گیرد و اگر شرکت های بیمه که خودشان را حامی مردم در شرایط سخت می دانند از همان ابتدا با شفاف سازی لازم و دقیق به آگاه کردن بیمه شده از تمام تبصره ها و قوانین مربوط برای هر نوع بیمه بپردازند

Learn More

انجام تغییرات در جهت مشتری مداری در کسب و کار

انجام تغییرات در جهت مشتری مداری در کسب و کار باعث کسب سود بیشتر و حفظ رقابت و ارتباط می شود. کسب و کارهایی که این استراتژی را اجرا کرده اند تا ۸۱ درصد امکان تکرار تجارت و تا ۶۰% سود بالاتر نسبت به رقبایشان را گزارش کرده اند. هزینه بدست آوردن یک مشتری ۶ تا ۷ برابر بیشتر از نگه داشتن آن است

Learn More

مشتری مداری، تظاهر یا باور

مشتری مداری زمانی واقعاً اهمیت می یابد که عرضه کنندگان خدمات با مسأله “مشتری نداری” مواجه شده باشند. زمانی که مشتریان برای دریافت کالا و خدمات در صف های طولانی به انتظار ایستاده اند، قدرت نزد ارائه دهندگان کالا و خدمات قرار دارد و اهمیت مشتری چندان قابل درک نیست

Learn More