Posts Tagged "مدیران"

در باره آداب سخنرانی های جذاب بیشتر بدانیم (بخش اول)

امروزه خوب صحبت کردن، درست حرف زدن و حرف درست زدن تبدیل به یک مزیتی شده که همگان از آن بهره مند نیستند. به عبارت دیگر: تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. در این مطلب آداب سخنرانی های جذاب ، مزیت ها و آثار مثبت آن و نکات منفی سخنرانی بیان می شود.

Learn More

۸سوءتعبیر درمورد انگیزه دادن به کارکنان

بسیاری از عواملی که به‌عنوان محرک و روش درست انگیزه دادن شناخته می‌شوند، سوءتعبیرهایی بیش نیستند که باید با آگاهی یافتن از آن ها به‌طور جدی از به‌کار بستنشان اجتناب کرد. در اینجا به برخی از این پندارهای غلط در مورد انگیزه دادن و تحریک افراد به‌کار بیشتر و بهتر اشاره خواهد شد:

Learn More

مشتری مداری، تظاهر یا باور

مشتری مداری زمانی واقعاً اهمیت می یابد که عرضه کنندگان خدمات با مسأله “مشتری نداری” مواجه شده باشند. زمانی که مشتریان برای دریافت کالا و خدمات در صف های طولانی به انتظار ایستاده اند، قدرت نزد ارائه دهندگان کالا و خدمات قرار دارد و اهمیت مشتری چندان قابل درک نیست

Learn More