Posts Tagged "محیطی"

با بهترین انواع تبلیغات در توسعه تجارت آشنا شویم

شما با شناخت انواع تبلیغات می توانید موقعیت های تبلیغ را شناسایی کنید و آن چه را که برای شما سودمند تر و تأثیر گذار تر است، انتخاب کنید و از این روش ها برای تبلیغ محصولات خود استفاده کنید تا افزایش درآمد داشته باشید. در این نوشتار با بهترین انواع تبلیغات در تجارت آشنا می شویم.

Learn More

تعاریف نوین گرافیک – بخش دوم

در بخش نخستین از این مطلب با عنوان تعاریف نوین گرافیک، در مورد گرافیک و تقسیم بندی آن بر اساس کاربرد های مختلف، مطالبی ارائه گردید. در این نوشتار به توضیح انواع دیگر از تعریف های مربوط به گرافیک را بیان می کنیم. تقسیم دیگر بر مبنای وسایل ارتباطی است که کار گرافیکی را منتشر و تکثیر می‌کنند.

Learn More

دانستنی های تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی [تبلیغات بیرونی، تبلیغات در فضای باز] (به انگلیسی: Outdoor Advertising) به هر نوع تبلیغ خارج از نقطه نهایی خرید مشتری POP اطلاق می‌گردد.

Learn More