تصویر مبهم جاده مخصوص از صنعت کشور

فعالان اقتصادی که بخش اعظم شان در جاده مخصوص خیمه زده اند زمینه ساز تولید و اشتغال هستند و با تمام توان و قدرتی که به پشتوانه سابقه و تلاش شان دارند اما تا برنامه ریزی درستی از سوی دولت ارائه نشود تصور دقیقی از بازار سرمایه و کسب کارشان نخواهند داشت.

Learn More
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر