Posts Tagged "فضای استارت‌آپی"

نقش استارت‌آپ‌ها در حل بحرا ن بیکاری

در بخشی از کسب‌وکار‌های نوپا تأثیر نگاه کاذب را می‌بینیم و درمی‌یابیم که فقط از بیرون و از نگاه آمار زیبا هستند و شاید راه به جایی نبرند و به حل مسأله کمکی نکنند. در این زمینه چند سؤال مطرح است، آیا استارت‌آپ‌ها راهی برای کاهش بیکاری هستند و نقش استارت‌آپ‌ها در حل بحرا ن بیکاری چه مقدار است؟

Learn More