Posts Tagged "فروش و انواع آن"

فروش، تبلیغات و بازاریابی قسمت اول + ویدئو

در ویدئوی آموزشی این پست آقای دکتر علی ناظم، در خصوص فروش، تبلیغات و بازاریابی و انواع آن ها توضیحات لازم را ارائه می دهند. با ما همراه باشید و با مشاهده این ویدئو با اصطلاحات اولیه کسب وکار بیشتر آشنا شوید.

Learn More