Posts Tagged "فروش، تبلیغات و بازاریابی"

فروش، تبلیغات و بازاریابی – قسمت دوم+ ویدئو

در این نوشتار قسمت دوم از مبحث فروش، تبلیغات و بازاریابی را که توسط آقای دکتر علی ناظم در خصوص تبلیغات و مطالعات اولیه، ملزومات، مقدمات و انواع آن مطالبی را ارائه می کنند، درقالب یک فیلم ویدئویی مشاهده می کنید.

Learn More

فروش، تبلیغات و بازاریابی قسمت اول + ویدئو

در ویدئوی آموزشی این پست آقای دکتر علی ناظم، در خصوص فروش، تبلیغات و بازاریابی و انواع آن ها توضیحات لازم را ارائه می دهند. با ما همراه باشید و با مشاهده این ویدئو با اصطلاحات اولیه کسب وکار بیشتر آشنا شوید.

Learn More