Posts Tagged "طنز یک ابزار جدی در تبلیغات"

طنز یک ابزار جدی در تبلیغات

این روزها ظرفیت توجه کاربران به محتوا و تبلیغات بسیار پایین آمده‌است. برای مثال اگر یک وب‌سایت در حدود ۵ ثانیه زمان برای لود شدن نیاز داشته‌باشد کاربرانش منتظر نخواهند ماند، وب‌سایت را رها و جای دیگری را برای جستجو پیدا می‌کنند. این روزها کاربران به دنبال لذت‌های فوری هستند آن‌ها خیلی سریع می‌خواهند از محتوای شما سر دربیاورند. پس طراحی تبلیغاتی که در انتقال پیام بسیار سریع باشند یکی از دغدغه‌های بزرگ به حساب می‌آید. برای این دغدغه راه‌حل های فراوانی وجود دارد اما یکی از محبوب‌ترین و اثربخش‌ترین ابزارها مقوله طنز است. همانطور که در مطالب  قبل بدان پرداختیم. طنز نه تنها فضای مثبتی را برای پذیرش پیام در ذهن افراد ایجاد می‌کند و تمام گاردهایی که یک مخاطب می‌تواند به پیام شما داشته باشد، پس خنداندنش کم‌رنگ می‌کند، بلکه ماندگاری عجیب غریبی در حافظه جامعه دارد اما به شرط آنکه درست به کار گرفته شود. به طور کلی اگر کاربر بو ببرد که در جایی که وارد آن می‌شود، حجم تبلیغات زیاد است از رجوع به آن‌جا خود‌داری می‌کند مگر آنکه به دام بیفتد و جذابیت تبلیغات کار خود را بکنند، آن زمان است که تبلیغات شما خاصیت دافعه‌اش را از دست می‌دهد و به یک عنصر سرگرم کننده تبدیل می‌شود. عنصری که همه آن را جستجو...

Learn More