سرای محله نیازهای ضروری هر منطقه است

شورای ویلاشهر معتقد است سرای محله برای هر منطقه جزو نیازهای ضروری محسوب می شود. حمید رضا سپاهی پور شورایار ویلاشهر در رابطه با شرایط و مطالبات مردم این منطقه گفت: غالب مطالبات مردمی در مسیر پیشرفت امکانات محلی برای ارتقای سطح رفاهی، اجتماعی و فرهنگی مردم است

Learn More
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر