Posts Tagged "شناسه الکترونیکی ثبت ملی محتوای دیجیتال"

در فضای مجازی تنها از محتواهای دارای شامد بهره گیری کنید

رئیس مرکز فن آوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تقاضای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از عموم مردم این است که در فضای مجازی محتوای بدون شامد را معتبر ندانید و برای اطمینان خاطر از ضرر و زیان احتمالی تنها از محتواهای دارای شامد بهره گیری کنید.

Learn More