Posts Tagged "سید رضا جمشیدی"

بازیدسرپرست روابط عمومی فرمانداری تهران ومدیر روابط عمومی و تیم رسانه ای شهرداری منطقه ۲۱ ازدفترپایگاه خبری دانستنی آنلاین و سرپرستی روزنامه دنیای اقتصاد درغرب تهران

بازیدسرپرست روابط عمومی فرمانداری تهران ومدیر روابط عمومی و تیم رسانه ای شهرداری منطقه ۲۱ ازدفترپایگاه خبری دانستنی آنلاین و سرپرستی روزنامه دنیای اقتصاد درغرب تهران

Learn More

تصویر مبهم جاده مخصوص از صنعت کشور

فعالان اقتصادی که بخش اعظم شان در جاده مخصوص خیمه زده اند زمینه ساز تولید و اشتغال هستند و با تمام توان و قدرتی که به پشتوانه سابقه و تلاش شان دارند اما تا برنامه ریزی درستی از سوی دولت ارائه نشود تصور دقیقی از بازار سرمایه و کسب کارشان نخواهند داشت.

Learn More