Warning: get_current_user() has been disabled for security reasons in /home/com12313/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/freemius/includes/class-fs-logger.php on line 89
سید رضا جمشیدی Archives - شبکه پذیرش آگهی | شبکه پذیرش آگهی

Posts Tagged "سید رضا جمشیدی"

بازیدسرپرست روابط عمومی فرمانداری تهران ومدیر روابط عمومی و تیم رسانه ای شهرداری منطقه ۲۱ ازدفترپایگاه خبری دانستنی آنلاین و سرپرستی روزنامه دنیای اقتصاد درغرب تهران

بازیدسرپرست روابط عمومی فرمانداری تهران ومدیر روابط عمومی و تیم رسانه ای شهرداری منطقه ۲۱ ازدفترپایگاه خبری دانستنی آنلاین و سرپرستی روزنامه دنیای اقتصاد درغرب تهران

Learn More

تصویر مبهم جاده مخصوص از صنعت کشور

فعالان اقتصادی که بخش اعظم شان در جاده مخصوص خیمه زده اند زمینه ساز تولید و اشتغال هستند و با تمام توان و قدرتی که به پشتوانه سابقه و تلاش شان دارند اما تا برنامه ریزی درستی از سوی دولت ارائه نشود تصور دقیقی از بازار سرمایه و کسب کارشان نخواهند داشت.

Learn More
شبکه پذیرش آگهی