مزایا و معایب اختصاص دفتر خصوصی برای مدیر شرکت

آیا به‌عنوان رئیس و مدیر شرکت باید میز خود را نزدیک دیگر کارکنان قرار دهید یا باید دفتر خصوصی در شرکت برای شما تعیین‌شده باشد. هر دو این حالات مزایا و معایبی برای شما دارد، و پاسخ صریح و ساده این است که باید پس از بررسی بر اساس شرایط شرکت خودتان در رابطه با آن تصمیم بگیرید.

Learn More
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر