Posts Tagged "سرنخ‌های ارگانیک"

فهرستی از شاخص‌های کلیدی عملکرد در بازاریابی محتوا – بخش دوم

در بخش اول از این مطلب ضمن اشاره به مقدمه‌ای از اهمیت شاخص‌های کلیدی عملکرد در بازاریابی محتوا به ۵ مورد اول از آن‌ها ازجمله زمان باقی ماندن بر روی سایت،بازدیدکنندگان منحصربه‌فرد، بازدیدکنندگانی که به سایت بازمی‌گردند و…اشاره کردیم و اما ادامه این شاخص‌ها که در این بخش به آن‌ها پرداخته‌ایم:

Learn More