Posts Tagged "ساختار"

استفاده از ابزار ۷ اس مکینزی در تحلیل وضعیت – بخش دوم

در بخش اول از این مطلب با عنوان استفاده از ابزار ۷ اس مکینزی در تحلیل وضعیت به مراحل استفاده از ابزار ۷ اس مکینزی در تحلیل بازارایابی اشاره شد. در این بخش از یک مثال ساده‌شده استفاده می‌کنیم تا به‌طور عملی ببینیم این مدل چگونه باید برای یک سازمان موجود به اجرا دربیاید:

Learn More

مدل ۷ اس مکینزی چیست؟ و چه مزایایی دارد؟

مدل ۷ اس مکینزی ابزاری است که با نگاه کردن به ۷ عنصر کلیدی و داخلی سازمان طراحی سازمانی یک شرکت را تحلیل می‌کند که این ۷ عنصر عبارت‌اند از: استراتژی(strategy)، ساختار(structure)، سیستم(system)، ارزش‌های مشترک(shared values)، سبک(style)، کارکنان(staff) و مهارت‌ها(skills).

Learn More

با تقسیم بندی انواع تبلیغات و اهداف آن ها بیشتر آشنا شویم

تبلیغات انواع گوناگونی دارد و موضوعات مختلفی را می‌توان تبلیغ و معرفی کرد برای دسته‌بندی انواع تبلیغات می‌توان به فاکتور‌هایی چون: مخاطب، میزان اثر گذاری، نوع رسانه، نوع هدف، موضوع تبلیغ، روش‌های بکار گرفته شده و… توجه کرد. در این مطلب به بررسی انواع تبلیغات می پردازیم

Learn More

مدل ۷ اس مکینزی چیست؟

تعریف: مدل ۷ اس مکینزی ابزاری است که با نگاه کردن به ۷ عنصر کلیدی و داخلی سازمان طراحی سازمانی یک شرکت را تحلیل می‌کند که این ۷ عنصر عبارت‌اند از: استراتژی(strategy)، ساختار(structure)، سیستم(system)، ارزش‌های مشترک(shared values)، سبک(style)، کارکنان(staff) و مهارت‌ها(skills).

Learn More