Posts Tagged "درس‌های بازاریابی که از مادرم آموختم"

درس‌های بازاریابی که از مادرم آموختم! – بخش دوم و پایانی

در بخش اول از این مطلب در مورد درس‌های بازاریابی که از مادرم آموختم و این که چقدر کنجکاوی مادرم در برخی مسائل ساده باعث شده تا نکات مهمی در حوزه بازاریابی یاد بگیرم ، برایتان گفتم و به دو مورد از این درس های بازاریابی اشاره کردم. در این بخش هم یک مورد دیگر از این درس ها را برایتان آورده ام.

Learn More

درس‌های بازاریابی که از مادرم آموختم! – بخش اول

درس‌هایی که در این مطلب می‌خواهم به آن‌ها اشاره‌کنم، درس‌های بازاریابی هستند که از مادرم آموخته‌ام، موجب شده که من بهتر از هرکسی ارتباط برقرار کنم و در امر بازاریابی بسیار موفق و حرفه‌ای خودم عمل کنم. در ادامه ای مطلب برخی از آن‌ درس‌های بازاریابی که از مادرم آموختم با شما به اشتراک می‌گذارم.

Learn More