آیا با انواع تخفیف های درج آگهی در نشریات آشنا هستید؟

برخی امکانات و تسهیلات و تخفیف های درج آگهی به صورت مستمر در اختیار مشاوران مطبوعاتی قرار می گیرد و مشاوران در طراحی ، بودجه بندی و برنامه ریزی تبلیغاتی، این تسهیلات را در نظر گرفته و بودجه رسانه ای خود را بر اساس این تسهیلات و نهایت منافع مشتریان را مد نظر قرار می دهند.

Learn More
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر