Posts Tagged "خریداران"

چهار عنصر اصلی اندازه‌گیری رضایت مشتری

راه‌های مختلفی برای اندازه‌گیری رضایت مشتری وجود دارد که برخی ازاین‌روش‌ها کاملاً ابتدایی و مقدماتی هستند و می‌توانند برای هر نوع کسب‌وکاری مورداستفاده قرار بگیرند، خواه کسب‌وکار موردنظر یک شرکت بزرگ یا یک بنگاه تجاری باشد. این معیارها از طریق روش‌های تحلیل داخلی مورداستفاده قرار می گیرند

Learn More

سه لایه از پرسش‌های فروش و چگونگی استفاده از آن‌ها – بخش دوم

در بخش اول از این مطلب دو لایه از پرسش‌های فروش را که در فرایند بازاریابی و فروش شما کاربرد دارند، معرفی کردیم و نمونه هایی از هر یک از آن ها را هم ارائه نمودیم. در این نوشتار به معرفی مهم ترین لایه از این پرسش‌های فروش که همان لایه سوم می باشد، می پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید.

Learn More

سه لایه از پرسش‌های فروش و چگونگی استفاده از آن‌ها – بخش اول

در حوزه بازاریابی، به‌طورکلی سه سطح و یا لایه مجزا برای پرسش‌های فروش وجود دارد که می‌توانید در فرایند فروش خود از آن ها بهره بگیرید. هر لایه با تکیه بر لایه قبل از خودش ساخته‌شده که در کنار یکدیگر می‌توانند شما را برای تهیه و ساخت سؤالات مناسبی برای یک پیگیری فعالانه راهنمایی کنند.

Learn More