Posts Tagged "خبرنگاری"

روابط عمومی و خبرنگاری از گذشته تا حال +اینفوگرافیک

فناوری اطلاعات با سرعت زیادی در حال دگرگونی و پیشرفت است. روابط عمومی با توجه به ماهیتی که دارد مجبور است با همان سرعت، خود را با فناوری های تازه و شرایط تازه محیط وب، تطبیق دهد. در اینفوگرافیک زیر، شرایط پیشین و فعلی فعالیت های روابط عمومی ها نشان داده شده است.

Learn More

آموزش اصول خبر نویسی در خبرنگاری – بخش دوم

در بخش نخستین از این مطلب با موضوع آموزش اصول خبر نویسی در خبرنگاری، مطالبی درمورد نحوه نوشتن خبر، مراحل مختلف خبر، قواعد کلی خبر نویسی و …ارائه گردید. در این نوشتار مطالب را با توضیح قواعد علامت‌گذاری، قواعد عددنویسی، مراحل خبرنویسی و… ادامه می دهیم.

Learn More

آموزش اصول خبر نویسی در خبرنگاری-بخش اول

در این بخش از آموزش خبرنگاری به بررسی اصول و قواعد درست نویسی، ساده نویسی و قواعد علامت گذاری می پردازیم.همانطور که می دانیم خبرنگاری و خبرنویسی دو رکن به هم پیوسته هستند و اگر این دو بال با هم در یک راستا حرکت نکنند پرواز به اندیشه ها میسر نخواهد بود.

Learn More

انواع تیتر

تیتر اصلی: موضوع اصلی خبر را بیان می‎کند و به عبارتی به مهم‎ترین مطلب در خبر می‎پردازد. تیتر اصلی به درشت‎ترین حروف نسبت به تیترهای بعدی نوشته می‎شود و نقطه گذاشته نمی‎شود.

Learn More