انواع تیتر

تیتر اصلی: موضوع اصلی خبر را بیان می‎کند و به عبارتی به مهم‎ترین مطلب در خبر می‎پردازد. تیتر اصلی به درشت‎ترین حروف نسبت به تیترهای بعدی نوشته می‎شود و نقطه گذاشته نمی‎شود.

Learn More

پیشینه خبرنگاری

پیشینه خبرنگاری مربوط می‎شود به عصرتمدن. یعنی به زمانی برمی‎گردد که خط اختراع شد و کتابت به میان آمد. البته در این عصر هم خبرنگاری آن‎قدر فراگیر نبود یعنی در این دوره خبرها را روی پوست می‎نوشتند و آن‎را در چهار راهی‎های عامه قرار می‎دادند تا مردم از رویدادهای که اتفاق افتاده است با خبر شوند.

Learn More
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر