خصوصیات شخصیتی تأثیرگذار بر رفتار خرید مصرف‌کننده کدامند؟– بخش دوم

در بخش اول از این مطلب به برخی از خصوصیات شخصیتی تأثیرگذار بر رفتار خرید مصرف‌کننده و تاثیر آن بر بازاریابی و فروش محصول اشاره کردیم که عبارتند از سبک زندگی و هویت اجتماعی. در این بخش نیز بقیه این خصوصیات یعنی نقش‌های خانوادگی، گروه‌های مرجع، طبقه اجتماعی و … را بیان می کنیم .

Learn More
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر