Posts Tagged "حوزه بازاریابی"

درس‌های بازاریابی که از مادرم آموختم! – بخش دوم و پایانی

در بخش اول از این مطلب در مورد درس‌های بازاریابی که از مادرم آموختم و این که چقدر کنجکاوی مادرم در برخی مسائل ساده باعث شده تا نکات مهمی در حوزه بازاریابی یاد بگیرم ، برایتان گفتم و به دو مورد از این درس های بازاریابی اشاره کردم. در این بخش هم یک مورد دیگر از این درس ها را برایتان آورده ام.

Learn More