Posts Tagged "حمل‌ونقل"

بسته بندی کالا به عنوان یک رسانه- بخش اول

بسته بندی کالا عبارت است از بستن اشیای متفرق در یک لفاف . « بسته‌بندی به معنای هر نوع محصولی از هر جنس و ترکیبی با هر گونه ماهیت و طبیعتی است که بتواند به عنوان ظرفی برای مقاوم‌سازی، حمل و نقل،…و کالا را از ماده خام گرفته تا محصول آماده مصرف به مصرف کننده برساند».

Learn More

 هفت گام ساخت یک سایت تجارت الکترونیک مورد اعتماد مشتریان (۱)

ساخت یک سایت تجارت الکترونیک، بدون شک حوزه بسیار وسیعی است به‌منظور این که یک سایت در این عرصه با موفقیت روبرو شود، باید همواره سودآور باشد، به عبارتی باید از قدرت و توان تبدیل بازدیدکننده به مشتری نهایی برخوردار باشد. اما چه چیزی درواقع موجب ایجاد این توان می‌شود؟

Learn More