Posts Tagged "جذابیت"

برخلاف ذات انسان بازاریابی نکنید – بخش دوم و پایانی

در بخش اول از این مطلب با عنوان برخلاف ذات انسان بازاریابی نکنید یادآور شدیم که در بازاریابی باید درک کنیم که چه عواملی و به چه صورت موجب تحریک ما برای داشتن یک عمل یا رفتار مناسب می‌شود. بنابراین شناختن برخی اصول اولیه و اساسی در رابطه با ذات انسان ، عکس‌العمل‌ها و چگونه اداره کردن آن‌ها بسیار اهمیت دارد.

Learn More