Posts Tagged "توئیتر"

مناسب ترین شیوه تبلیغات اینترنتی برای کسب و کارهای ایرانی –بخش دوم

در بخش اول این نوشتار شما را با تبلیغات بنری یکی از مناسب ترین شیوه تبلیغات اینترنتی برای کسب و کارهای ایرانی آشنا کردیم و گفتیم که این شیوه از تبلیغات اینترنتی چه مزایای برجسته ای دارد. در دومین بخش، با شما درباره شبکه های اجتماعی و تأثیر آن بر روند فروش و برند سازی صحبت می کنیم.

Learn More

اگر وب‌سایت در اختیاردارید، باید تبلیغات آنلاین داشته باشید

برخی از صاحبان کسب‌وکارها نسبت به هزینه کردن برای فعالیت های بازاریابی و تبلیغات آنلاین مقاومت نشان می‌دهند. به علت سردرگمی در تنوع این تبلیغات یا حتی ترس و عدم شناخت کافی از این محیط ، عدم استفاده از فرصت‌های تبلیغاتی آنلاین اغلب یک فرصت ازدست‌رفته به‌حساب می‌آید.

Learn More