Posts Tagged "تقاضا"

آشنایی با اصطلاحات پایه ای و مفاهیم ابتدایی بازاریابی

معمولاً در حیطه بازار، تجارت و شرکت های تولیدی و توزیعی و خدماتی اصطلاحات بخصوصی به کار می رود و هر فردی که می خواهد وارد این حیطه شود لازم است با این اصطلاحات آشنایی داشته باشد. در این بخش به بیان اصطلاحات پایه ای و مفاهیم ابتدایی بازاریابی می پردازیم. با ما همراه باشید.

Learn More

چند اشتباه در بازاریابی کمپانی ها

در این مطلب می‌خواهیم به بررسی مسیرهای شکست و پیدا کردن “نباید‌ها” بپردازیم و در این راستا به چند اشتباه در بازاریابی چند برند مشهور نگاهی بیندازیم و یک سری خط قرمز را درک کنیم تا بدانیم که عبور از این خط قرمزها، تخریب کننده هستند، حتی اگر شما دارای نام تجاری مشهوری باشید.

Learn More