Posts Tagged "تعامل_کاربر"

تفاوت بین تعامل کاربر و تجربه کاربر در بازاریابی اینترنتی

در فضای بازاریابی اینترنتی یا آنلاین دو واژه و اصطلاح وجود دارد که به‌عنوان یک بازاریاب به‌ کرات با آن برخورد می‌کنید: تعامل کاربر و تجربه کاربر. افزایش تعامل کاربر شیوه‌ای برای تشویق کردن وفاداری مشتری، به دست آوردن حجم فروش بالاتر و همچنین بیشتر در معرض دید قرار دادن برند خودتان است.

Learn More