Posts Tagged "تضمین"

دو دلیل شکست کمپین‌ بازاریابی و راه‌حل آن‌ها

چرا اغلب کمپین‌های بازاریابی شکست می‌خورند؟ زیرا ترویج و فروش محصولات و خدمات تنها زمانی اثربخش خواهد بود که مردم شمارا بشناسند، دوست داشته باشند و به شما اعتماد کنند. در حقیقت دو مشکل مبهم بودن و عدم برخورداری از اعتماد در نزد خریداران و مخاطبین دلایل شکست کمپین می باشندو

Learn More