Posts Tagged "بسته‌بندی"

مینیمالیسم بسته‌بندی‌ها به چه معناست؟

مینیمالیسم در طراحی یک تکنیک به حساب می‌آید که برای استفاده از آن، کافیست که همه موارد اضافی را حذف کنید و فقط موارد ضروری را روی طرح خود باقی بگذارید. البته طراحی مینیمال به همین سادگی هم نیست و باید به شکلی طراحی خود را انجام دهید که به پیام اصلی طرح آسیب نرسد.

Learn More

۵ مورد ضروری در طراحی بسته‌ بندی محصولات

برخی معتقدند که بسته‌بندی محصولات باید به گونه‌ای طراحی شود تا خریداران بتوانند تصمیم درست و آگاهانه‌ای اتخاذ کنند. اما ، بسیاری از تصمیمات بر مبنای غریزه و واکنش‌هاست. مطالعات ردیابی چشم نشان می‌دهد که خریداران بیش از هفت کلمه از اطلاعات روی بسته‌بندی محصولات را نمی‌خوانند

Learn More