Posts Tagged "برآورده کردن نیاز مشتریان"

۳ راه موثر و کم هزینه برای برندینگ

صاحبان بیزنس می توانند با جلب توجه دیگران از طریق شبکه و فضای مجازی و بهره گیری از دو شیوه تبلیغات (بنر های فیزیکی و تلویزیونی)، برندینگ خود را رشد دهند و با تلاش در انجام سه مورد زیر به تقویت آن کمک کنند. آموزش مشتریان؛ برآورده کردن نیاز مشتریان (با توجه به نوع مخاطب) ؛ارائه خدمات فاخر

Learn More