Posts Tagged "بازاریابی نفوذ (میکرو)"

روان شناسی بازاریابی: ۱۸ روش استفاده از تأیید اجتماعی برای بهبود بازاریابی

استفاده از تأیید اجتماعی در بازاریابی دیده می‌شود. عملکرد تأیید اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به تأثیرگذاری بازاریابی شما منتهی شود. تأیید اجتماعی یک پدیده روان‌شناختی است که در آن افراد از واکنش‌های دیگران برای بازتابِ رفتار صحیح در یک شرایط خاص استفاده می‌کنند.

Learn More