Posts Tagged "اقتصاد جهانی"

رموز مشتری مداری در بازارهای صنعتی

برای کمک به رهبران کسب ‏و کارهایB2B در شناسایی دقیق شرکت‌های بدون ارزش افزوده، مؤسسه گالوپ سه رویکرد مورد استفاده موفق‏ ترین تیم‏ های مدیریت حساب‏ های کلیدی را که می توان آن ها را رموز مشتری مداری در بازارهای صنعتی دانست، پیشنهاد می‏ کند.

Learn More

اثرات خوب و بد رقابت برای کسب و کارهای کوچک و بزرگ

رقابت به شدت دنیای امروز ما را تحت تأثیر خود قرار داده است و چه بخواهیم یا نخواهیم به هر حال کار خودش را می کند و اثرات خوب و بد رقابت بر فعالیت ها و روابط و وابستگی های ما اثرگذار بوده و هست؛ همچنان که در گذشته و حال این چنین بوده و در آینده این چنین خواهد بود.

Learn More

چرا شرکت‌های ایرانی با بازاریابی دیجیتال بیگانه اند؟

با توسعه دیجیتال در اقتصاد، رقابت شرکت‌ها برای جذب مشتری به شبکه‌های اجتماعی و اینترنت کشیده شده به‌طوری که سهم تبلیغات دیجیتال از هزینه کل تبلیغات در سطح بین‌الملل ۸/ ۲۶درصد است که در سال ۲۰۱۵ به مرز ۳۰درصد رسیده و انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۹ از مرز ۳۹درصد بگذرد.

Learn More