ریشه‌یابی اساطیر در لوگوها و برندها(قسمت اول)

امروزه در دنیای مدرن نفوذ گذشته و اساطیر به وفور دیده می‌شود به طوری که به هر سمتی سرک بکشید آثاری از اساطیر و گذشته را خواهید دید. نام سخت افزارها، سیارات و صور فلکی، کالاهی پزشکی، نام شهرستان‌ها، شرکت‌ها، که با اشارات ادبی‌ از گذشته یا اساطیر، فلسفه خود را قرض گرفته‌اند.

Learn More
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر