Posts Tagged "استراتژی بازاریابی بی‌ام‌و"

استراتژی بازاریابی بی‌ام‌و – بخش دوم

در بخش اول از این مطلب ضمن ارائه توضیحاتی در رابطه با برند بی‌ام‌و و زیر مجموعه های آن به رسالت، تقسیم بندی بازار هدف، مزیت رقابتی، ماتریس بوستون و استراتژی توزیع از این برند اشاره کردیم. در این نوشتار به ادامه تحلیل استراتژی بازاریابی بی‌ام‌و می پردازیم.

Learn More

استراتژی بازاریابی بی‌ام‌و – بخش اول

ستراتژی بازاریابی بی‌ام‌و این گونه است که پیشنهادهای خودش برای بازار را بر اساس خصوصیات جمعیت شناختی، رفتاری و روانی مشتریان تقسیم‌بندی می‌کند. یکی مشتری عادی شرکت بی‌ام‌و عموماً کسی است که در رده سنی (۳۵ تا ۵۰ سال ) قرار دارد، در حوزه کاری و تخصصی خودش به‌شدت موفق است

Learn More