Posts Tagged "استخدام"

نکات حیاتی حضور در یک مذاکره (رسمی یا غیر رسمی)+ویدئو

آشنایی با قواعد مذاکره خواه فروش یک محصول به مشتری، خواه استخدام یک کارمند یکی از ساده‌ترین راهی است برای این که راحتی بیشتری با فرآیند مذاکره داشته باشید. برای آشنایی با این قواعد، ویدئوی این پست را که آقای دکتر علی شیخ زاده، نکات حیاتی حضور در یک مذاکره را بیان می کنند، ببینید.

Learn More

هفده اشتباه افراد در آغاز یک کسب و کار جدید- قسمت دوم

این مطلب دومین قسمت از مطالبی است که در قسمت اول آن به معرفی «جان اوشر» ابداع کننده آمریکایی پرداختیم و ۶ مورد از هفده اشتباه افراد در آغاز یک کسب و کار جدید را که حاصل تجربیات او در کسب و کارش می باشد، بیان نمودیم. در این بخش، ادامه مطالب را که بسیار آموزنده است، ارائه می کنیم.

Learn More