تغییر بخشنامه ها در تغییر نرخ خدمات نقش دارد

محمدعلی شعیبی بنیانگذار خانه بتون و رئیس سابق انجمن بتون ایران که استانداردسازی و مقاوم سازی ساختمان را یکی از اصول ساختمان سازی مدرن می داند نسبت به بی ثباتی بخشنامه ها اظهار گلایه کرد. وی معتقد است که تغییر بخشنامه ها در تغییر نرخ خدمات نقش دارد .

Learn More
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر